• Styrelsen för Gamla FAIK:are önskar
    alla medlemmar enÅrsmötet 2018!

Årsmötet 2018-03-20 i Medborgarhuset lockade 18 medlemmar som hälsades välkomna av ordf. Tommy Sonestedt och förklarade årsmötet för öppnat. Efter att årsmötet utlysts på rätt sätt blivit godkänt fastställdes dagordningen för årsmötet. Att leda årets förhandlingar valdes Tommy Sonestedt, och till … Läs mer

  • Styrelsen för Gamla FAIK:are önskar
    alla medlemmar en