Medlemskap

Bli medlem i “Gamla Faik:are”

Medlemsavgiften: 150 kr/år*
som sätts in på bankgiro: 438-7031

Skriv namn, och gärna mobilnummer och mail-adress på talongen

* från och med 2018 är medlemsavgiften 150:-
enligt beslut på årsmötet 2017.

Comments are closed.