Styrelsen

Ordförande:       Tommy Sonestedt

Vice ordf.           Leif Zachrisson

Kassör:               Pål löving

Sekreterare:       Jan-Olof Johansson

Ledamot:            Per Olof Markrud

Klubbmästare:   Gösta Nilsson

Klubbmästare:   Per Arne Olsson

Comments are closed.