Årsmötet 2018!

Årsmötet 2018-03-20 i Medborgarhuset lockade 18 medlemmar som hälsades välkomna av ordf. Tommy Sonestedt och förklarade årsmötet för öppnat.

Efter att årsmötet utlysts på rätt sätt blivit godkänt fastställdes dagordningen för årsmötet. Att leda årets förhandlingar valdes Tommy Sonestedt, och till sekreterare valdes Pål Löfving.
Verksamhetsberättelsen, Resultat- och balansräkning samt Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs och lades till handlingarna. I och med detta så var det dags att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet fastställde årsavgiften till 150:- (oförändrad).

Sen var det dags för val, och det blev omval på samtliga positioner utom klubbmästaren, där man valde Jan-Åke Hjelm på 2 år. Till valberedning valdes Haddon Östman och Karl-Erik Nyberg.
Efter mötesförhandlingarna  bjöds det på lättöl och smörgåstårta. Vid kaffet kördes en tipstävling om svenska olympier. Där skulle man bl.a. veta vilken svensk som varit IOk-ordförande och hur gammal Oscar Swahn, som äldsta medaljör i ett OS var när han i Antwerpen 1920 tog ett silver i lagtävlingen löpande hjort dubbelskott. Anders Moberg vann tipstävlingen. Dessutom belönades Leif Zachrisson, Pelle Markrud och Jan-Åke Hjelm för segern i Klassikern 2017.

Kommande evenemang utöver onsdagsklubben i vår blir den traditionella vårträffen i Liastugan den 16 maj. Dessutom har vi bokat 25 biljetter till matchen BK Häcken mot AIK den 23 maj.

Årsmöte 2018!

Då var det dags för årsmöte med Gamla FAIK:are. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi hyllar också vinnarna av årets klassiker, Jan-Åke H, Leif Z, Pelle M och Kjell-Åke S.

Vi kör också en snabb tipstävling, där årets ämne är svenska olympier. Föreningen bjuder på fika.

Tid: tisdagen den 20 mars kl. 18:00, Plats: Rotundan Medborgarhuset.
OBS! ändrad datum och tid från tidigare urskick!

Se dagordning nedan.

Välkomna hälsar
Styrelsen!

 Dagordning vid årsmöte med Gamla FAIK:are 2018-03-20

1.                  Mötets öppnande
2.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.                  Fastställande av dagordning
4.                   Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5.                   Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera
protokoll samt vara rösträknare
6.                   Styrelsens verksamhetsberättelse sant resultat- och balansräkning för det
senaste verksamhetsåret
7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret
8.                   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9.                   Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
10.                 Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år
b. Sekreterare alt. kassör för en tid av två år
b. Halva antalet övriga ledamöter (två) i styrelsen för en tid av två år
c. Två suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.
d. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
e. Valberedning två för en tid av ett år
11.                 Motioner
12.                 Övriga frågor
13.                 Mötet avslutas

Öppet Hus!

Lördagen den 16 december mellan klockan 11:00–14:00 har vi “öppet hus” i FAIK-lokalen på Jakobsgatan 1 A. Vi bjuder på kaffe och tilltugg och passande varm glögg med tillbehör.
Titta gärna in då och diskutera kommande evenemang.

Välkomna hälsar styrelsen!

Gamla FAIK:are på O’Learys!

I söndags var det dags för årets sista omgång i fotbollsallsvenskan. Som vanligt hade Gamla FAIK:are samling på O’Learys. Spänningen o omgången var runt kvalstrecket och tredjeplatsen, och en attraktiv Europaplats. Som vanligt ingick ett tips av omgången, och antal gjorda mål.

Tillsammans med god mat och dryck följdes matchen Kalmar FF – Djurgården. Efter matcherna kunde vi konstatera att Djurgården tog den eftertraktade tredjeplatsen och att Jönköping Södra efter sitt oavgjorda resultat åkte ned till kvalplatsen då Sundsvall vann överlägset över IFK Göteborg. Bästa tippare blev Bengt Dahlin och Tommy Sonestedt, där Tommy drog den längsta tråden med tippade 24 mål i omgången.