Fotbollsresa!

Onsdagen den 23 maj var det åter dags för 26 “gamla FAIK:are” att dra iväg på en fotbollsresa. Den här gången bar det åter till Göteborg och Bravida Arena för att bese matchen mellan BK Häcken – AIK.

Men innan match det så var det dags för lite grillning som intogs på hemmaplan innan avfärden till Göteborg.

Matchen då, ja det man fick se var att Häcken ägde den första halvleken och AIK dominerade den andra, vilket resulterade i ett oavgjort resultat, 1-1.

Vårträffen 2018-05-16!

I strålande sommarväder så var det 28 medlemmar kom hörsammat inbjudan till vårträffen på Mösseberg. allt började som sig bör med tipstolva runt sjön med frågor om allehanda ting, inte enbart idrottsfrågor. Efter rundan så var det dags att komma in i stuga där det bjöds på korv med bröd, och efterföljande kaffe.

Så var dags för genomgång av de 12 frågorna med efterföljande prisutdelning. Dagens segrare  var Anders Moberg och C-G Lundin som fick välja vinst ur det digra prisbordet.

Efter detta så var det lite information om kommande aktiviteter, och närmast på programmet är fotbollsresan till Göteborg och matchen BK Häcken-AIK den 23 maj med samling klubblokalen kl. 15:00

Några av dom…

som var med

Vinnarna saluteras!

 

Årsmötet 2018!

Årsmötet 2018-03-20 i Medborgarhuset lockade 18 medlemmar som hälsades välkomna av ordf. Tommy Sonestedt och förklarade årsmötet för öppnat.

Efter att årsmötet utlysts på rätt sätt blivit godkänt fastställdes dagordningen för årsmötet. Att leda årets förhandlingar valdes Tommy Sonestedt, och till sekreterare valdes Pål Löfving.
Verksamhetsberättelsen, Resultat- och balansräkning samt Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs och lades till handlingarna. I och med detta så var det dags att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet fastställde årsavgiften till 150:- (oförändrad).

Sen var det dags för val, och det blev omval på samtliga positioner utom klubbmästaren, där man valde Jan-Åke Hjelm på 2 år. Till valberedning valdes Haddon Östman och Karl-Erik Nyberg.
Efter mötesförhandlingarna  bjöds det på lättöl och smörgåstårta. Vid kaffet kördes en tipstävling om svenska olympier. Där skulle man bl.a. veta vilken svensk som varit IOk-ordförande och hur gammal Oscar Swahn, som äldsta medaljör i ett OS var när han i Antwerpen 1920 tog ett silver i lagtävlingen löpande hjort dubbelskott. Anders Moberg vann tipstävlingen. Dessutom belönades Leif Zachrisson, Pelle Markrud och Jan-Åke Hjelm för segern i Klassikern 2017.

Kommande evenemang utöver onsdagsklubben i vår blir den traditionella vårträffen i Liastugan den 16 maj. Dessutom har vi bokat 25 biljetter till matchen BK Häcken mot AIK den 23 maj.

Årsmöte 2018!

Då var det dags för årsmöte med Gamla FAIK:are. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi hyllar också vinnarna av årets klassiker, Jan-Åke H, Leif Z, Pelle M och Kjell-Åke S.

Vi kör också en snabb tipstävling, där årets ämne är svenska olympier. Föreningen bjuder på fika.

Tid: tisdagen den 20 mars kl. 18:00, Plats: Rotundan Medborgarhuset.
OBS! ändrad datum och tid från tidigare urskick!

Se dagordning nedan.

Välkomna hälsar
Styrelsen!

 Dagordning vid årsmöte med Gamla FAIK:are 2018-03-20

1.                  Mötets öppnande
2.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.                  Fastställande av dagordning
4.                   Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5.                   Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera
protokoll samt vara rösträknare
6.                   Styrelsens verksamhetsberättelse sant resultat- och balansräkning för det
senaste verksamhetsåret
7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret
8.                   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9.                   Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
10.                 Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år
b. Sekreterare alt. kassör för en tid av två år
b. Halva antalet övriga ledamöter (två) i styrelsen för en tid av två år
c. Två suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.
d. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
e. Valberedning två för en tid av ett år
11.                 Motioner
12.                 Övriga frågor
13.                 Mötet avslutas