• Styrelsen för Gamla FAIK:are önskar
    alla medlemmar en