Årsmöte 2018!

Då var det dags för årsmöte med Gamla FAIK:are. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi hyllar också vinnarna av årets klassiker, Jan-Åke H, Leif Z, Pelle M och Kjell-Åke S.

Vi kör också en snabb tipstävling, där årets ämne är svenska olympier. Föreningen bjuder på fika.

Tid: tisdagen den 20 mars kl. 18:00, Plats: Rotundan Medborgarhuset.
OBS! ändrad datum och tid från tidigare urskick!

Se dagordning nedan.

Välkomna hälsar
Styrelsen!

 Dagordning vid årsmöte med Gamla FAIK:are 2018-03-20

1.                  Mötets öppnande
2.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.                  Fastställande av dagordning
4.                   Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5.                   Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera
protokoll samt vara rösträknare
6.                   Styrelsens verksamhetsberättelse sant resultat- och balansräkning för det
senaste verksamhetsåret
7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret
8.                   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9.                   Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
10.                 Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år
b. Sekreterare alt. kassör för en tid av två år
b. Halva antalet övriga ledamöter (två) i styrelsen för en tid av två år
c. Två suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.
d. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
e. Valberedning två för en tid av ett år
11.                 Motioner
12.                 Övriga frågor
13.                 Mötet avslutas

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.